Odwołanie imprezy turystycznej a zwrot pieniędzy. Na co konsument może, a na co musi się godzić?

przez | 30 maja, 2020

Epidemia koronawirusa najszybciej i chyba najboleśniej dotknęła właśnie branże turystyczną. Odwołanie imprezy turystycznej to strata zarówno dla organizatora turystyki, jak i konsumenta, który musi zabiegać zwrot pieniędzy. Współczucie temu segmentowi polskiej gospodarki wyrażone zostało przez ustawodawcę, który w pewnych sytuacjach odsunął w czasie konieczność zwrotu środków konsumentom aż o 180 dni.

Czy jest różnica pomiędzy odstąpieniem od umowy przez konsumenta, a odwołaniem imprezy turystycznej przez organizatora turystyki?

W praktyce, dla roszczeń konsumenta nie ma różnicy. Konsument odstępuje od umowy na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych[1], czyli w przypadku:

„nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.”

Z analogicznych powodów zgodnie z  art. 47 ust. 5 pkt 2 organizator turystyki może rozwiązać umowę. W obu tych przypadkach, zwrot pieniędzy powinien nastąpić w terminie 14 dni od daty odstąpienia bądź rozwiązania umowy. I tuta jest ale…

Ustawodawca obawiając się bankructwa branży turystycznej, w ramach tak zwanej pierwszej „tarczy antykrysowej[2]” wydłużył ten termin.

Odwołanie imprezy turystycznej a zwrot pieniędzy – ile czasu obecnie organizator turystyki ma na zwrot pieniędzy za niezrealizowaną wycieczkę?

Zgodnie z nowymi przepisami, odstąpienie od umowy jest skuteczne dopiero po upływie 180 dni od jego złożenia – podobnie z rozwiązaniem umowy przez organizatora. Wobec tego 180 dni od rozwiązania umowy plus 14 dni ustawowe, to daje w sumie 194 dni na zwrot pieniędzy.

Odstąpiłem od umowy 10 marca, przed wprowadzeniem w życie tarczy antykryzysowej. Sam organizator deklarował, że zwróci mi pieniądze w terminie 14 dni, a teraz każe czekać pół roku, czy robi to zgodnie z prawem?

Niestety, jest to zgodne z ustawą. Pierwsza „tarcza antykryzysowa” zgodnie z wolą ustawodawcy wprost działa wstecz. Oczywiście część prawników kwestionuje konstytucyjność takiego rozwiązania, ale nie jest to miejsce, aby omawiać problem od tej strony.

Wydłużony termin na zwrot pieniędzy nie ma zastosowania w przypadku skutecznego rozwiązania umowy przed 13 marca 2020 roku. W związku z tym, jeżeli konsument odstąpił od umowy później niż 27 lutego, musi czekać na zwrot pieniędzy 194 dni. Oczywiście zwrot pieniędzy możliwy będzie tylko wtedy, kiedy niedoszły podróżny nie zgodzi się na tzw. voucher.

Przezornie odstąpiłem od umowy z powodu koronawirusa w połowie lutego, czy muszę czekać pół roku na zwrot pieniędzy?

Nie. Jak wskazałem wyżej, w przypadku odstąpienia od umowy do 27 lutego włącznie, nowe zasady nie obowiązują i biuro podróży ma 14 dni na zwrot pełnej ceny wycieczki albo tej części, którą zapłaciliśmy. W innym wypadku możemy naliczać odsetki i kierować roszczenia do sądu.

Odstąpiłem od umowy po 27 lutego, ale nie powoływałem się na koronawirusa, a na zapisy w umowie, które dawały mi takie prawo. W jakim terminie powinienem otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Jeżeli konsument w swoim odstąpieniu wyraźnie powołał się na zapisy umowne a nie na epidemię koronawirusa, powyższe wydłużenie terminu na zwrot pieniędzy o 180 dni również nie ma zastosowania. W grę wówczas wchodzi termin wskazany w umowie – a jeżeli takowego nie ma, pieniądze powinny być zwrócone w rozsądnym terminie wyznaczonym przez konsumenta (7-14 dni).

Z mojego doświadczenia wynika, że wiele biur podróży, w takim właśnie wypadku niezgodnie z prawem chce wydłużyć czas oczekiwania na zwrot środków.

W razie pytań, potrzeby pomocy, zapraszam na: kontakt@blogdlakonsumenta.pl

_______

[1] Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *